Αγροτική μονάδα στην Άγρα Λέσβου

Κατασκευή αγροτικής μονάδας στην ΆΓΡΑ - ΛΕΣΒΟΥ.

Αγροτική μονάδα εκτροφής ζώων και αρμεκτήριο. Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου από την εκσκαφή, τη συναρμολόγηση του μεταλλικού κτιρίου καθώς και την τοποθέτηση συστήματος εκτροφής ζώων και συστήματος αρμεκτηρίου.

ΕΡΓΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΓΡΑ ΛΕΣΒΟΥ
Share: