Κατασκευαστικές επιδιορθώσεις

Η ΒΑΛΗΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με το ειδικό τμήμα έμπειρων δομοστατικών μηχανικών που διαθέτει αναλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των δομικών αστοχιών που παρουσιάζει το κτίριο σας.
Πολλές οικίες παρουσιάζουν κακοτεχνίες, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε :
• Κατασκευαστικά λάθη κατά την υλοποίηση του έργου
• Φθορές από καιρικά φαινόμενα
• Φθορές από την πάροδο του χρόνου
Συνέπεια όλων αυτών είναι, τα κτίσματα να είναι μη λειτουργικά και ακατάλληλα για χρήση με έμμεσο αποτέλεσμα και την απώλεια χρημάτων.
Η ΒΑΛΗΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ αποκαθιστά τις φθορές, διορθώνει τα κατασκευαστικά λάθη και ενισχύει το κτίριο σας:

• Με την πολυετή διαπιστευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει
• Με τη χρήση ειδικών καινοτόμων υλικών
• Με την βέλτιστη για εσάς χρέωση
• Με την μικρότερη δυνατή ενόχληση για εσάς