Ενεργειακή Αναβάθμιση

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα, είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.
Περισσότερα από αυτά τα κτίρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

•  μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης
•  παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες)
•  ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους
•  μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας
•  ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση

Τα πλεονεκτήματα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι τα ακόλουθα:
•  Οδηγεί σε μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου, ειδικά μάλιστα σήμερα με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται συνεχώς.
•  Συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος.
•  Βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα και την ποιότητα ζωής.
•  Αυξάνει την αξία του ακινήτου, καθώς ένα κτίριο με υψηλή ενεργειακή κλάση (μεγαλύτερη από Β) είναι οικονομικότερο στη χρήση από ένα χαμηλής κλάσης και μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση.

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει ένα κτίριο και να πραγματοποιήσει την υλοποίηση όλων εκείνων των παρεμβάσεων (π.χ. θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού – ζεστού νερού, συστήματα σκίασης, πράσινες στέγες) με τι ς οποίες θα επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα βάσει της ενεργειακή μελέτης του κτιρίου.

ενεργειακή αναβάθμιση